Rekrutacja do klasy 1 rok szk. 2022/2023

Ogłoszenia dotyczące naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Lista uczniów przyjętych do klasy I- rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzpełniająca do klasy I

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Lista uczniów klasy I przyjętych do SP6 w Augustowie na r. szkol. 2022-23

Lista uczniów klasy I

oświadczenie woli o spełnianiu obowiązku szkolnego w ZSP1

Informacja dla rodziców

Uchwała Rady Miejskiej

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Augustowa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu

INFORMACJE DODATKOWE

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I poza obwodem szkoły

zgłoszenie dziecka do klasy I 22 23 z obwodu szkoły

 

Ogłoszenia dotyczące naboru do klasy 1 w roku szkolnym 2021/22:

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Wyniki rekrutacji:

Lista uczniów przyjętych do klasy 1

Lista kandydatów

potwierdzenie woli  pdf

potwierdzenie woli

oświadczenia realizacji obowiązku ZSP pdf

oświadczenia realizacji obowiązku ZSP

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Augustowie organizuje nabór do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Augustowie
serdecznie zapraszają do zgłaszania uczniów w terminie od 01. 03. 2021 r. do 12. 03. 2021 r.

Zgłoszenie dziecka można dokonywać osobiście w  sekretariacie  szkoły w godzinach 07.00 – 15.00, bądź poprzez pobranie odpowiednich druków zamieszczonych poniżej i dostarczenie lub przesłanie ich do szkoły. Zgłoszenie lub wniosek należy składać od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r. 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: rodzice składają pisemne zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły: rodzice składają pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

W przypadku realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole prosimy o informację telefoniczną: 87 644 30 91.

Druki można pobrać również w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00.

Druki do pobrania:

zgłoszenie dziecka z obwodu szkoly 2021

zgłoszenie dziecka z obwodu szkoly 2021

wniosek przyjęcie dziecka spoza obwodu

wniosek przyjęcie dziecka spoza obwodu

Regulamin rekrutacji do kl I 2021 2022

Terminy_przeprowadzania_postepowania_rekrutacyjnego_i_postepowania_uzupelniajacego

Ulotka promocyjna SP6 nowe 2020

Nasza szkoła w krótkiej prezentacji: