Nasza Szkoła

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Armii Krajowej

ul. Tartaczna 21

16-300 Augustów

WIZJA SZKOŁY:  „SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ
MISJA SZKOŁY:  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie to miejsce przyjazne uczniom, nauczycielom i rodzicom, gdzie panują poprawne relacje interpersonalne i atmosfera twórczej pracy służąca rozwojowi całej społeczności szkolnej.