Grono pedagogiczne

 

DYREKTOR

mgr Henryka Rzepecka

 

 

 

PEDAGOG

mgr Anna Pawłowska

LOGOPEDA

mgr Agnieszka Suchodolska

PSYCHOLG 

mgr Paweł Karaś

NAUCZYCIELE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Aleksandra Mazur – Bielawska
mgr Bogumiła Dzieniszewska
mgr Jolanta Potapowicz

JĘZYK POLSKI

mgr Anna Kopiczko
mgr Katarzyna Bernatowicz

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agnieszka Kowrach

mgr Maryla Rudziewicz

JĘZYK NIEMIECKI, DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Renata Sieńkowska

HISTORIA 

mgr Anna Sobieszczańska
mgr Kamil Tężycki

 WOS

mgr Kamil Tężycki

PRZYRODA

mgr Elżbieta Podbielska

GEOGRAFIA

mgr Elżbieta Podbielska
mgr Emilia Karp

BIOLOGIA

mgr Ewa Sadowska

mgr Anna Kopiczko

MATEMATYKA

mgr Małgorzata Wacławik

mgr Joanna Lotkowska

FIZYKA

mgr Joanna Lotkowska

EDB

mgr Marek Bielawski

CHEMIA

mgr Maria Daniłowicz

PLASTYKA 

mgr Beata Arciszewska

MUZYKA

mgr Beata Arciszewska,

mgr Anna Kopiczko

TECHNIKA

mgr Henryka Rzepecka

INFORMATYKA

mgr Jarosław Szleszyński

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Marek Bielawski

RELIGIA, WDŻWR

mgr Emilia Karp

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

mgr Bogumiła Dzieniszewska
mgr Jolanta Potapowicz
mgr Henryka Rzepecka

ŚWIETLICA

mgr Bogumiła Dzieniszewska
mgr Jolanta Potapowicz

mgr Agnieszka Suchodolska

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Ewa Sadowska

NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY 

mgr Iwona Makar

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Kleczkowska