Dla interesantów

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKCJĘ  ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1  W AUGUSTOWIE
w roku szkolnym 2000/2021

dyrektor: mgr Henryka Rzepecka
wicedyrektor: mgr Aneta Kamińska

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ  DYREKTORA  ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W AUGUSTOWIE:

– wtorek  w godzinach: 13:00 do 14:00

– piątek  w godzinach:  9:00 – 10:00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 87 644 30 91 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej  przy ulicy Tartacznej 21

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ  WICEDYREKTORA  ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO  NR 1 W AUGUSTOWIE:

–  środa w godzinach: 13:00-14:00

– czwartek  w godzinach: 9:00-10:00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 87 643 36 52 lub 605 309 622  w budynku Przedszkola nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Tytoniowej  12.

 e-mail zespołu:   sekretariat@sp6.augustow.eu

e-mail przedszkola: przedszkole3@przedszkole3.hg.pl

 

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego w gabinecie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Augustowie ul. Tartaczna 21

Wtorek – 11.00 – 13.00

Środa – 10.00 – 12.40

Czwartek – 9.00 – 13.00