Dokumenty szkolne

Rok szkolny 2023/2024

Standardy Ochrony Małoletnich SP6 Augustów

Standardy Ochorny Małoletnich_wersja skrócona

Plan lekcji od 5 lutego 2024r. 

Plan lekcji od lutego 2024 Kl IV-VI

Plan lekcji od lutego 2024 KL VII-VIII

 

Plan lekcji od 30 października 2023r.

Plan lekcji Kl I-III

Plan lekcji Kl IV-VI

Plan lekcji Kl VII-VIII

Plan lekcji od 2 października 2023r. 

Plan lekcji kl I-III od października

Plan lekcji kl IV-VI od października

Plan lekcji kl VII-VIII od października

Plan lekcji od 4 września 2023r.

Plan lekcji Kl I-III

Plan lekcji Kl IV-VI

Plan lekcji Kl VII-VIII

Zestaw podręczników na rok szkolny 2023 2024

Rok szkolny 2022/23

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Plan lekcji od 1 marca 2023r. 

Plan lekcji kl I-III 01.03.

Plan lekcji kl IV-VI 01.03

Plan lekcji kl VII-VIII 01.03

Plan lekcji od 6 lutego 2023r. 

Plan lekcji I-III 6.02

Plan lekcji IV-VI 6.02

Plan lekcji VII-VIII 6.02

zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022 2023

Plan lekcji od 5 grudnia 2022r.

Plan lekcji od 5 grudnia 2022 Kl. I-III

Plan lekcji od 5 grudnia 2022 Kl. IV-VI

Plan lekcji od 5 grudnia 2022 Kl. VII-VIII

Plan lekcji od 21 listopada 2022r. 

Plan lekcji 2022 od 21 XI kl I-III

Plan lekcji 2022 od 21 listopada KL IV-VI

Plan lekcji 2022 od 21 listopada KL VII-VIII

Plan lekcji od 3 października 2022r. 

Plan lekcji kl I-III od 3.10

Plan lekcji kl. IV-VI od 3.10

Plan lekcji kl. VII-VIII od 3.10

Plan lekcji I-III V1.

Plan lekcji IV-VI V1.

Plan lekcji VII-VIII V1.

Plan lekcji od 19.09.2022r. 

Plan od 19 kl I-III

Plan od 19 kl IV-VI

Plan od 19 kl VII-VIII

Rok szkolny 2021/22

Wykaz dzwonków

DZWONKI

Szkolny zestaw podręczników i programów na rok 21 22

Zmiana planu od 7.02.2022r.

Plan lekcji KL I-III

Nowy plan_IV-VI

Nowy plan_VII-VIII

Plan lekcji po zmianie od 20.09.2021r. 

Plan lekcji kl I-III

Plan lekcji IV-VI

Plan lekcji KL VII-VIII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid 19 na terenie szkoły

Wewnątrzszkone procedury SP6 Augustów

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) Organizacja zajęć w szkole:

Wytyczne dla klas 1-3

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

DOKUMENTY

Zarządzenie Nr 11

STATUT ZESPOŁU. 2021

Aneks nr 1 do Statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie

Aneks nr 2 do Statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Augustowie