Dokumenty szkolne

Rok szkolny 2020/21

Wykaz dzwonków

Szkolny zestaw podręczników i programów na rok 20 21

Plan lekcji na rok szkolny 2020/21

Zmiana planu lekcji od 5 października

plan lekcji 2020 od X – pobierz

Plan lekcji 2020 kl. 1-3

Plan lekcji 2020 kl. 4-6

plan lekcji 2020 kl. 7-8

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Wewnątrzszkone procedury SP6 Augustów

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

Dokumenty

Statut szkoły

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Dni wolne od zajęć dydaktycznych