Dokumenty szkolne

Rok szkolny 2021/22

Wykaz dzwonków

DZWONKI

Szkolny zestaw podręczników i programów na rok 21 22

Zmiana planu od 7.02.2022r.

Plan lekcji KL I-III

Nowy plan_IV-VI

Nowy plan_VII-VIII

 

 

Plan lekcji po zmianie od 20.09.2021r. 

Plan lekcji kl I-III

Plan lekcji IV-VI

Plan lekcji KL VII-VIII

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid 19 na terenie szkoły

Wewnątrzszkone procedury SP6 Augustów

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) Organizacja zajęć w szkole:

Wytyczne dla klas 1-3

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

DOKUMENTY

Zarządzenie Nr 11

STATUT ZESPOŁU. 2021

Aneks nr 1 do Statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie