Dla rodziców

Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020 / 2021

  1. pan Krzysztof Babkowski – przewodniczący RR
  2. pani Katarzyna Magdziarek – wice przewodnicząca RR
  3. pani Monika Malinowska – sekretarz RR
  4. pani Barbara Doroszko – skarbnik RR

Skład Rady Szkoły na rok szkolny 2020 / 2021

  1. pan Roman Rogoziński – przewodniczący RSz
  2. pani Iwona Olszewska – wice przewodnicząca RSz
  3. pani Monika Korniłowicz – sekretarz RSz
  4. pani Bogumiła Dzieniszewska – członek RSz
  5. pani Anna Sobieszczańska – członek RSz

Harmonogram ogólnych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21:

17 listopada 2020 – godz. 17:00 – 19:00– konsultacje indywidualne

15 grudnia 2020 – godz. 17:00 – zebrania z rodzicami

20 stycznia 2021 – godz. 17:00 – zebrania z rodzicami

20 kwietnia 2021 – godz. 17:00 – 19:00 – konsultacje indywidualne

18 maja 2021 – godz. 17:00 – zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo!

Zgodnie ze stanowiskiem MEN dyrektor szkoły nie może podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Informujemy więc, iż w roku szkolnym 2020/20201 szkoła nie będzie pośredniczyła w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW. To rodzic decyduje o ubezpieczeniu dziecka i podpisuje umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.
Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci i zachować ciągłość ochrony, powinni ubezpieczyć dzieci przed 1 września 2020 r.

Zasady pracy podczas nauczania zdalnego:

Zasady pracy zdalnej przez edziennik

Zasady pracy zdalnej przez Classroom

Informacje – egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021

Zgodnie z opublikowanym na stronie CKE harmonogramem, egzaminy ósmoklasistów odbędą się  w drugiej połowie maja:

język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,

matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,

język angielski – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

Zgodnie z komunikatem egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki – 100 minut, a z języka obcego – 90 minut. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną 2 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty  dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

Ogłoszenia dotyczące naboru do klasy 1 w roku szkolnym 2020/21

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej 2020-21

Ogłoszenie dyrektora szkoły

OGŁOSZENIE dotyczące zapisów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

zgłoszenie dziecka z obwodu

wniosek przyjecia dziecka spoza obwodu

 

 

1 października 2019 r. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Pismo MEN – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

Drodzy Rodzice, w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny firmy Vulcan, dzięki któremu możemy być w stałym kontakcie z Państwem.
Poniżej przedstawiamy informacje pomocne w założeniu konta rodzicielskiego:

Instrukcja e-dziennika dla rodzica

Adres e- dziennika  do logowania dla rodziców:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/augustow

Filmik instruktażowy:

 

Informacje o egzaminie Ósmoklasisty – Co rodzic wiedzieć powinien?

Egzamin ósmoklasisty prezentacja dla rodzica 2019

Prezentacje dotyczące egzaminu ósmoklasistów
http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&Itemid=134

 

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

 

W roku szkolnym 2017/18 uczestniczyliśmy w dwóch projektach dotyczących bezpieczeństwa w sieci: „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”  oraz „Cybernauci” zwiększających kompetencje i świadomość zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przeznaczonymi dla Państwa.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-rodzica

https://cybernauci.edu.pl/o-projekcie/

prezentacja-na-spotkanie-z-rodzicami

STOP_CYBERPRZEMOCY_dla rodziców

Kampania „Uważni Rodzice”  realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

http://uwaznirodzice.pl/

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

www.mamatatatablet.pl

W sieci:

HEJT RODZIC_materiał edukacyjny

10-objawow-uzaleznienia-od-komputera