Nauka zdalna

Pragniemy poinformować, iż w trudnej sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, pomimo zdalnego nauczania pedagog szkolny oraz logopeda są do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo umówić się na indywidualne spotkania w gabinecie pedagogalogopedy po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny.
W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu z panią pedagog telefonicznie (nr. tel. 600 574 868 ),
z logopedą mailowoagnieszka.suchodolska@sp6.augustow.eu lub przez dziennik elektroniczny.

 

Komunikaty Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1:

Komunikat w sprawie nauczania zdalnego z dnia 06.11

Zarządzenie w sprawie nauczania zdalnego w okresie 26.10 – 8.11.2020 r.

Zarzadzenie nr 3

 

Zasady pracy podczas nauczania zdalnego:

Zasady pracy zdalnej przez edziennik

Zasady pracy zdalnej przez Classroom

 

Szanowni Państwo

Od 25 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji prowadzimy edukację zdalną dla klas IV –VIII za pomocą platformy Classroom. Zachęcamy również uczniów klas I-III ,którzy mają również kody dostępu.

Za pomocą tej platformy uczeń  otrzymuje wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz bierze udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Uczniowie klas I-III otrzymują materiały i mają lekcje w sposób taki jak dotychczas.( e dziennik i również mogą korzystać z platformy. Decyzję podejmuje nauczyciel – wychowawca.

Przypominam, że zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą taką samą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu.- decyzja nauczyciela przedmiotu.

Informacje na temat wszystkich uczniów, którzy mają problemy związane z dostępem do komputera lub Internetu posiadają wychowawcy klas i to oni będą organizować i monitorować współpracę z Państwem za pomocą dostępnych źródeł kontaktu.

Informuję, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), szkoła pracuje zgodnie z planem lekcji. Realizowane są zajęcia obowiązkowe.

 

Uczniowie,

od 25. 03. 2020 r. prowadzimy nauczanie zdalne  „na odległość”. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego, określonego
w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym , że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną i e-dziennik. Każdy z was otrzymał kody i zarejestrował się na platformie . Jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił, proszę to zrobić. Możecie kontaktować się
z p. Jarosławem Szleszyńskim. Jeśli oczywiście macie problemy.

Wszelkie zasady oceniania poprzez platformę  i e-dziennik będą zamieszczone na stronie szkoły i otrzymają je wasi rodzice.